lørdag 23. april 2011

Hva er et MTF diagram?Siden boken er ment for et så bredt publikum som mulig, inkludert de aller ferskeste fotografene, må mest mulig av plassen vies det aller viktigste; nemlig det som gjør leseren til en best mulig fuglefotograf. Noe som trygt kan plasseres under kategorien "tung teori" og som vi mest sannsynlig ikke kommer til å få plass til, er å omtale såkalte MTF diagram. Dette er likevel av såpass stor interesse for fotoentusiaster at vi tenkte å skrive litt om det her på bloggen.

Vet du hva et MTF diagram er for noe?

Et MTF diagram viser enkelt sagt hvor skarpt et objektiv er. Ved å se på et MTF diagram kan du således grafisk få et inntrykk av hvor skarpt et bestemt objektiv er under ulike forhold (det er likvel viktig å presisere at dette er det eneste MTF diagrammet viser, det vil ikke vise noe av alle de andre viktige egenskapene som et objektiv har). MTF står forøvrig for Modulation Transfer Function.

Øverst på siden er to MTF diagrammer tegnet inn. Som vi ser best av diagrammet til venstre består et MTF diagram av et rutenett med åtte grafer, hvorav fire er blå og fire er svarte. Vi skal komme tilbake til grafene, men først forklare selve diagrammet.

Et MTF diagram består av en vertikal (loddrett) akse og en horisontal (vannrett) akse. Den horisontale aksen starter med 0 (angitt nederst til venstre) og øker til 20 (nederst til høyre). Dette er antall millimeter fra midten av objektivet (20mm er ytterkant av en fullformabrikke, derfor slutter aksen her). Den vertikale aksen går så fra 0 (nederst til venstre) og opp til 1 (øverst til venstre) og representerer tall i prosent hvor 0 er 0% og 1 er 100%. Dette prosenttallet er et uttrykk for skarpheten målt ved å bruke begrepet kontrast ut i fra hva som er maksimalt mulig. Det er nemlig slik at ingen objektiver er perfekte, noe lys vil forsvinne når det passerer gjennom. Dette tapet av lys gjør at objektivet mister evnen til å se kontrast eller skille ut antall linjer fra hverandre innen et bestemt område. Har objektivet 100% kontrast, vil det per definisjon klare å skille 100 par med linjer per millimeter, mens med kontrast nede på 80% ser man bare 80 par med linjer og så videre. Med andre ord: Dess høyere kontrast, dess finere detaljer vil vises, dess skarpere vil vi oppfatte objektivet!

Slår vi sammen de to aksene kan vi derfor konkludere med at et MTF diagram er et diagram som viser hvor godt glasset i objektivet klarer å skille små detaljer fra hverandre (=skarphet!!) fra midten og utover mot kanten.


Så var det disse blå og svarte linjene eller grafene: Svart er verdier målt ved maksimal blenderåpning, mens blå er ved blender f8. Heltrukne og prikkede linjer angir målinger gjort hver sin skrå retning på glasset (heridonial og sagittal), mens tykke linjer er målinger gjort med lav oppløsning og de tynne linjene er gjort med høy oppløsning (10 vs 30 par med linjer per millimeter).

Vanskelig? Du trenger egentlig bare å vite dette: dess høyere opp disse grafene ligger i diagrammet, dess skarpere vil objektivet være. De fleste MTF diagram har kurver som daler når de går mot høyre, dette er fordi tap av skarphet ut mot kantene er vanlig for de fleste objektiver. Hvis vi går tilbake til de to MTFene på bildet på toppen så ser du at diagrammet til høyre representerer et antatt svært skarpt objektiv med lite skarphetstap mot kantene, mens diagrammet til venstre har betydelig dårligere verdier. Et lite tips til slutt: ikke sammenlign MTF diagram mellom ulike brennviddder, dette pga at teleobjektiver alltid vil gjøre det bedre enn objektiver med kortere brennvidde på slike diagram.

Vil du lese mer om dette (for full forklaring) kan du se på disse to sidene:
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-mtf.shtml
https://www.lensrentals.com/blog/2009/06/have-you-seen-my-acutance

onsdag 13. april 2011

Manus er inne


I går kveld ble manus innsendt til forlaget! Det blir nok en del frem og tilbake, men vi er fornöyd med å väre i rute. Faktisk så virker det som det er mer stoff enn rammene på 300 sider tilsier - blir det noe "til overs", skal vi pröve å få lagt det ut her på bloggen som kompensasjon :)

lørdag 2. april 2011

Bokomtale fra forlaget ++


Liten oppdatering: Som dette ferske lundebildet viser, befinner deler av bokredaksjonen seg nå i Finnmark for blant annet å få hanket inn de siste illustrasjonsbildene til boken. For å være blant de første som får den, kan boken forhåndsbestilles hos begge forfatterne samt i butikken Natur og Fritid. Send for eksempel en epost til kolaas@dintur.no

Imens har forlaget kommet med bokomtalen (les: reklameteksten). Her er den:

Fugler er blant de mest krevende av alle motiver, og samtidig av de mest givende. Du kan ikke bare stole på utstyret, du må kjenne det ut og inn. Du må forstå lyset og hvordan du fanger det. Du må lese motivet og fryse øyeblikket - det rette øyeblikket. Mestrer du fuglefotografering, mestrer du det meste.

Christian Tiller og Terje Kolaas har i mange år bergtatt oss med fuglebilder som går langt ut over det å avbilde fugler. De har dessuten årelang pedagogisk erfaring. I denne boka deler de uselvisk av sin kunnskap. Her får du, trinn for trinn, alle de praktiske triksene som skal til for at du skal løfte bildene dine fra det ordinære til det spektakulære.

Fra innholdet:

Grunnleggende fotokunnskap
Full utstyrsoversikt: hva trenger du?
Hvordan fange og kontrollere lyset
Hvordan få knivskarpe bilder
Bildekomposisjon
Hvordan tilnærme deg fuglene - art for art
Teknikker for fantastiske fluktbilder
Bruk av blits og fjernstyring
Fotografering gjennom teleskop
Videofilming med digital speilrefleks
Arkivering, bilderedigering og datautstyr
Bildesalg
Fotoetikk
og mye mer
Boka er illustrert med fantastiske bilder og pedagogiske illustrasjoner.

Flyktige motiver
- kunsten å fotografere fugler
Forfattere: Christian Tiller og Terje Kolaas
Utgiver: Ørn forlag
ISBN 978-82-998062-5-1
Format: 245 x 225 mm
Omfang: Ca. 280 s.
Innbinding: Hardcover
Pris: 398,-
Utgivelsesmåned: September 2011